Kliknutím do mapy začnete kreslit cyklostezku. Dvojklikem kreslení ukončíte. Kliknutím na vloženou cyklostezku pozici upravit.