Data sekce hydrologie ČHMÚ

Komponenty HV Map for WebMap zajišťují ve spolupráci s mapovým serverem WebMap prezentaci aktuálních hydrologických dat ČHMÚ.
Aplikace slouží k zobrazování geografických datových vrstev a jejich atributů, které ČHMÚ spravuje nebo eviduje podle „Vyhlášky Ministerstva zemědělství 252/2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy“. Aplikace zobrazuje geografické vrstvy určující: - polohu objektů monitorujících kvantitu a kvalitu povrchových a podzemních vod, - územní identifikaci rozvodnic povodí 2., 3. a 4. řádu - územní identifikaci hydrogeologických rajónů. Atributy územní působnosti poboček obsahují kontaktní informace na oddělení hydrologie příslušné pobočky.

  Ukázka

Investiční příležitosti Kraje

Komponenty HV Map v kontextu PHP vytvářejí HV Map Framework. Mocnou platformu pro vývoj aplikací, kterými lze pořídit, spravovat a prezentovat údaje o umístění objektů v území i strukturovanou databázi o nich.
Aplikace Investiční příležitosti Královéhradeckého kraje běžným uživatelům umožní jednoduše vyhledat rozvojové lokality v kraji a zjistit o nich všechny důležité informace včetně fotodokumentace. Správci aplikace (pracoviště kraje i ORP) vedou kompletní evidenci o lokalitách v komfortním webovém rozhraní realizovaném technologií HV Map Framework.

  Ukázka

  Erozní smyv

Pokročilá formulářová logika a propracované tiskové výstupy - ilustrují jak HV Map využít pro velmi specializovanou mapovou webovou aplikaci a speciální kategorie výstupů.
Komponenty HV Map for WebMap integrované v aplikaci zobrazující mapové a tabelární výstupy různých variant výpočtů modelování zvýšeného rizika ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu

  Ukázka

ÚP MiNiS Kraj Vysočina

Jak efektivně vytěžit dostupné mapové služby?
Ukázka ilustruje, jak lze komponenty HV Map využít pro vytvoření mapové aplikace, která má k dispozici celý monitor. Aplikace využívá data poskytovaná ve formě služeb ArcGIS for Server Geoportálu kraje Vysočina . Data v ukázce jsou vytvářena v souladu s metodikou   MiNiS , která vznikla v HYDROSOFTU Veleslavín a pro konsolidaci výstupů ÚP je v jednotné podobě podporovaná šesti kraji ČR.

  Ukázka